Lipizzan International Federation
Het onstaan van het lipizzanerras
Korte historiek van de fokkerij
Kenmerken van de Lipizzaner
De Lipizzaner: een pluridisciplinair paard.
Downloads

Stamboek 


Het onstaan van het lipizzanerras

In de XVIde eeuw ontstond een van de oudste Europese rassen: de lipizzaner. Hij dankt zijn naam aan de Keizerlijke stoeterij van Lipizza, die door aartshertog Karel II van Oostenrijk in 1580 werd opgericht ten noorden van Trieste op het plateau van Karst, sinds de oudheid bekend voor het fokken van paarden. Men wilde er, zoals een oud geschrift vermeld, “de beste paarden fokken voor het keizerlijke hof, ttz zij die triomferen in elke selectie en de sterksten zijn die men vinden kan”.

Het doel van die fokkerij was de prinselijke stallen van Graz en de Spaanse rijschool van Wenen, opgericht in 1572, van hengsten te voorzien, waar oorspronkelijk Spaanse paarden gebruikt werden uit de keizerlijke stoeterij van Kladrub in Bohemen. Vanaf de oprichting in Lipizza voerde Karel II 9 hengsten en 24 merries in uit Andalousie, vanwege hun speciale begaafdheid voor het werk in de rijschool. Deze paarden werden eerst gekruist met inlandse merries die de eigenschappen van het antieke ras van Aquilea vererfd hadden, en die in de dorre streek rond Trieste gefokt werden. Het hof van Wenen, bekommerd om het ras te verbeteren, bleef tot in het begin van de XVIIIde eeuw Spaanse paarden invoeren. Onder hen bevond zich ook de hengst Cordova, gekocht in 1701, die nakomelingen van uitzonderlijke waarde heeft voortgebracht.

In de daarop volgende jaren werd nieuw bloed ingebracht door Italiaanse hengsten uit de po vlakte en uit Napels, Duitse hengsten van de stoeterij van Lippe-Buckeburg en deense hengsten uit de koninklijke stoeterij van Frederiksborg. Maar allen hadden ze een gemeenschappelijke spaans-arabische oorsprong. Onder de meest beroemden vermelden we: Generale (1710), Amico (1712), Lipp (1717), Danese (1718), Superbo (1722). Gedurende de regeringsperiode van Keizerin Maria-Theresia (1740-1780) werden de verschillende bloedlijnen duidelijk: die van Pluto (wit), van Spaanse oorsprong geboren in 1765 in de stoeterij van frederiksborg; Conversano, napolitaner geboren in 1767; Maestoso (wit), van Spaanse oorsprong en geboren in 1773 in de stoeterij van Kladrub; Favory (roodschimmel) van Spaanse oorsprong en geboren 1779 in de stoeterij van Kladrub; Neapolitano (bruin), een napolitaner geboren in 1790.

Teneinde het ras te verbeteren en te veredelen na de verdwijning van de eerste Spaanse hengsten, ging men, van 1852 tot 1881, over tot de aankoop van Oosterse hengsten: Soliman, Sultan (1768) en Morsu (1776).

Toch was het maar in 1816, door het verwerven door prins Schwarzenberg van de volbloedarabier (wit) Siglavy, geboren in 1810 dat een nieuwe bloedlijn ontstond. Die 6 bloedlijnen, waarvan elke Lipizzaner de naam nog draagt, vormt met ongeveer 18 merrie families, de samenstelling van de nogal beperkte genetische basis van het ras.

Elke hengst draagt de naam van de bloedlijn van zijn vader, gevolgd door de naam van de moeder (bv Maestoso-Presciana) indien nodig wordt de naam gevolgd door een nummer: Giglavy troja I, II,…


© 2018 alle rechten voorbehouden Belgian Lipizzan Studbook | Webdesign: Pweb-solutions