Lipizzan International Federation
Het onstaan van het lipizzanerras
Korte historiek van de fokkerij
Kenmerken van de Lipizzaner
De Lipizzaner: een pluridisciplinair paard.
Downloads
Stamboek 


Lipizzan International Federation

Criteria van raszuiverheid


I. Definitie

Lipizzaners van zuiver ras zijn paarden die zijnopgenomen in een door het LIF erkend Lipizzaner stamboek, of waarvan de beide ouderdieren in zo een stamboek zijn opgenomen.


II. voorwaarden van afstamming van zuiver-ras Lipizzaners

1. Lipizzaners kunnen in een stamboek als zuiver worden ingeschreven, als hun afstamming langs beide kanten zonder hiaten tot de zes klassieke hengstenlijnen (Conversano, Neapolitano, Pluto, Favory, Maestoso, Siglavy)en de 18 klassieke merriefamilies teruggaat.

2. De hengstenlijnen Incitato en Tulipan worden met de 6 klassieke lijnen gelijkgesteld op voorwaarde dat beide ouders afstammen van zuivere Lipizzaners, minstens tot de 5e generatie.

3. Nieuwe merriefamilies (Hamad, Flora,Eljen,Odaliska,Miss Wood,Rebecca-Thaïs, Rava) evenals de Palavicini merriefamilies worden gelijkgesteld met de 18 klassiek merriefamilies op voorwaarde dat ze in erkende traditionele stoeterijen zijn gefokt, en dat beide ouders in minstens 5 generaties afstammen van een van de 6 klassieke hengsten of van de hengsten Incitato of Tulipan lijn voor zover is voldaan aan punt 2.

4. Uitzonderlijk kunnen arabieren, andalousiers, lusitaniers of kladrubers aanvaard worden op voorwaarde dat ze gebruikt werden door erkende traditionele stoeterijen. Het eventuele gebruik door stoeterijen van andere paardenrassen om genetische basis te verruimen is onderworpen aan een toelating van het LIF. De aanvraag tot toelating moet vergezeld van een schriftelijke rechtvaardiging, en uitdruklijke verklaring dat het om een uitzonderlijk fokexperiment gaat, gericht worden aan de Beheerraad van het LIF.© 2018 alle rechten voorbehouden Belgian Lipizzan Studbook | Webdesign: Pweb-solutions