De Vereniging
Het Belgisch Stamboek van de Lipizzaner is een vereniging zonder winstoogmerk, erkend door het Ministerie van Landbouw en opgericht in 1979 voor het registreren van raszuivere Lipizzaners geboren in of geïmporteerd naar België. Ook niet-raszuivere Lipizzaners kunnen worden geregistreerd in het bijstamboek.
Het stamboek is tevens een officieel lid van de “Lipizzan International Federation” (LIF).
De Raad van bestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het stamboek. Enkel leden kunnen toetreden tot de Raad van Bestuur. In totaal zijn er negen bestuursleden die de functies onderling verdelen.
De grondbeginselen van het stamboek staan beschreven in de statuten en alle praktische regelingen kan je terugvinden in het huishoudelijk reglement (Reglement van Inwendige Orde).
De hoofddoelstelling van het stamboek is het behouden van de raszuiverheid van de Lipizzaner en het bewaren van de officieel geregistreerde pedigrees.
We proberen een typische Lipizzaner te fokken en hiervoor hebben we strikte criteria nodig in het fokbeleid. Daarom organiseren we jaarlijks een nationale keuring voor raszuivere Lipizzaners. Enkel hengsten die aan alle criteria voldoen, worden goedgekeurd voor de dekdienst. Zij moeten verplicht jaarlijks terugkomen naar de nationale keuring om hun dekdienst te vernieuwen. Een goedgekeurde hengst die zich het volgende jaar niet laat herkeuren, wordt niet meer aanvaard voor de openbare dekdienst.
Lipizzaner merries dienen maar één keer naar de keuring te komen: wanneer deze worden goedgekeurd voor de fokkerij is dit levenslang.

Het Bestuur 2019
Dhr Jong Alex: voorzitter
Dhr De Brauwer Geert: ondervoorzitter
Mvr Vanderispaillie Els: secretariaat en penningmeester
Mvr Pollie Mieke: secretariaat
Dhr Van Hauwaert Stefaan: eventverantwoordelijke
Dhr Declercq Ivan: bestuurslid